Τι είναι το Balayage | Ο "βασιλιάς του Μπαλαγιάζ" Garos, μας εξηγεί μέσα από τις δημιουργίες του

scroll

Κορωπί 

Λεωφ. Κωνσταντίνου 78

Τηλέφωνο: 210 662 3003

HAIR

SALON

Place-Your-Design-Here-(Double-Click-to-

STAY IN TOUCH

The Art of Balayage and Hairstyle

Thanks for submitting!